Cadastru

Cadastrul și intabularea dreptului de proprietate sunt operațiuni necesare pentru orice tip de tranzacție imobiliară, vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc. În același timp aceste operațiuni sunt necesare și pentru ipotecarea imobilului sau pentru situația în care se dorește o garanție a dreptului de proprietate asupra imobilului.

Serviciile de cadastru prestate sunt următoarele:

Lucrări de cadastru și intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane și extravilane) în București, Ilfov și în țară;
Actualizări/Rectificari de cadastru – modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafeței imobilului;
Intabulare construcții noi – Înscriere construcție nouă în Cartea Funciară;
Dezmembrări și alipiri de terenuri intravilane și extravilane;
Apartamentare – dezmembrări de blocuri pe apartamente, boxe, garaje și părți comune indivize;
Documentații pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan și extravilan;
Aviz tehnic OCPI, necesar obținerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru   Autorizatia de Construire (PAC) sau obținerii numărului poștal;
Relevee construcții civile și industriale;