Topografie

topo1

Topografia este ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsuratorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane) precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.

Categoriile de servicii și produse topografice pe care societatea noastră le pune la dispoziția dumneavoastră sunt următoarele:

–        Planuri de amplasament și detaliu

–        P.A.C.

–        P.U.Z., P.U.D.

–        Asistență topografica pe santier;

–        Dirijare utilaje;

–        Monitorizări tasări;

–        Monitorizări volume;

–        Infrastructură;

–        Trasare limite;

–        Parcuri eoliene;

–        Parcuri panouri solare;

Servicii topografie